Σημαντικό χάσμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων Ελλήνων καταγράφουν στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία το 20% του πλουσιότερου πληθυσμού κερδίζει έξι φορές περισσότερα από το φτωχότερο 20%.
Σε έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τον Δείκτη Καλύτερης Ζωής οι Έλληνες είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.